Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.miatasatsummertime.eu.
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.
 
Gebruik van deze website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Miata Team Holland zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Miata Team Holland niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Miata Team Holland garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Zij wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.
Informatie gebruiken
Miata Team Holland behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Miata Team Holland of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.
Wijzigingen
Miata Team Holland behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, ten allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd
Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
Verantwoordelijke website:
Vereniging Miata Team Holland
Postadres:

Diesdonkerweg 12
5724 PG, Ommel

Onze sponsoren

 • Logo_MX5Schmiede_neu.png
 • logo_mx5winkel.jpg
 • naamhierblack.png
 • SPSLogo.png
 • Zymexx.png

Onze Partners

 • alro-brandbeveiliging-logo.gif
 • Arendje-Logo.png
 • dhg.png
 • HansenEvenementen_Alternatieflogo_diapositief_rgb-01.png
 • logo-PAV-JPG.jpg
 • logohorstverhuur.png
 • Lumar.png
 • our_partner2.jpeg